MySFR rekent miljoenste grondstof door

MySFR, de grondstoffenmatrix van SFR, rekende deze week de miljoenste grondstof door. Klanten van over de hele wereld gebruiken deze matrix voor het berekenen van de actuele nutriëntwaarden van meer dan 450 grondstoffen.

MySFR bestaat nu 7 jaar en het gebruik is de laatste jaren flink toegenomen. Nico Kanis, manager van MySFR: “Eind 2018 hadden we de 100.000e berekening en in mei 2020 vierden we de 200.000e berekening. De laatste jaren is het gebruik van de matrix wereldwijd echt explosief gegroeid.”

De bijna 100 MySFR-klanten, dit aantal groeit nog gestaag en zijn grotendeels mengvoerproducenten en -integraties, kunnen de gegevens uit de MySFR-matrix inladen in hun eigen voeroptimalisatieprogramma. Voordat MySFR bestond ging dat met een diskette, CD-ROM of memorystick, nu via de cloud. Twee keer per jaar worden de gegevens vernieuwd op basis van onderzoek op het eigen bedrijf in Lelystad.

Meer dan 450 grondstoffen
Het systeem bevat de gegevens van 450 grondstoffen en dat aantal groeit nog steeds. “Omdat MySFR ook steeds meer in Azië wordt gebruikt, hebben we ook meer exotische grondstoffen toegevoegd”, vertelt Nico. “Traditioneel werden vooral krachtvoergrondstoffen doorgerekend. Sinds een aantal jaren zijn ook meerdere rantsoenoptimalisatie-programma’s voor herkauwers en lab analyse-databases gekoppeld aan MySFR en zien we een toename van berekeningen met ruwvoeders en restromen.”

Energiewaarderingssysteem
De energiewaardering van grondstoffen voor de verschillende diercategorieën is grotendeels gebaseerd op energiesystemen die door SFR zijn ontwikkeld en ook worden onderhouden. Door aan de hand van de onderzochte, gevalideerde verteringscoëfficiënten de energiewaarden zo goed mogelijk te voorspellen, kan bij elke gegeven voeropname van het dier zo efficiënt mogelijk, zowel nutritioneel als economisch, gevoerd worden.

Meer SFR nieuws