Varkens

SFR doet voedingsonderzoek met dragende en lacterende zeugen, biggen en vleesvarkens.

2019106546 klein

Dragende zeugen

SFR heeft circa 380 zeugen (Topigs) in haar praktijkstal. Hier kunnen verschillende soorten onderzoeksvragen worden uitgevoerd. (productvergelijking, dosis-responsstudies, registratie en tolerantiestudies altijd (in overeenstemming met de EU-richtlijnen) en verteringsonderzoek). Het onderzoek kan in alle stadia van de reproductiecyclus worden uitgevoerd: dracht, lactatie en periode tussen spenen en bronst. Zeugen zijn gemanaged in 2 dynamische groepen van en zijn individueel gevoerd in voer stations.

Lacterende zeugen

SFR heeft sinds 2022 vrijloop kraamhokken. Er zijn hokken met een balansvloer om aan de nieuwe EU-richtlijnen rondom welzijn van dieren te kunnen voldoen. Zeugen worden individueel gevoerd en verschillende kenmerken worden gemonitord, bijvoorbeeld: spek en spier depositie, voeropname van zeugen en biggen. Ook verschillende monsters kunnen verzameld worden zoals melk, speeksel of mest.


Gespeende biggen

Voor het onderzoek met gespeende biggen heeft SFR verschillende faciliteiten ter beschikking. Zo beschikken we over 20 afdelingen met 10 hokken. In elk hok mogen circa 6 biggen worden gehuisvest. SFR heeft ook faciliteiten waar 14 biggen kunnen gehuisvest worden. Alle biggen zijn rond 30 dagen gespeend en hebben een lange start. Daarnaast beschikken we over special onderzoeksafdelingen. Deze gespecialiseerde afdelingen bestaan uit 56 IVOG-stations, waar de individuele voeropname van de varkens gemeten wordt. Hierdoor kan het effect van voer, geslacht en ras op individueel niveau volautomatisch bestudeerd worden.

Vleesvarkens

Jaarlijks levert SFR circa 9000 vleesvarkens van het eigen bedrijf af. De varkens worden gehuisvest in onze praktijkstallen. De praktijkstallen bestaan uit hokken met 8 tot 15 dieren per afdeling. De gespecialiseerde afdelingen bestaan uit 80 IVOG-stations, waar de individuele voeropname van de varkens gemeten wordt. Hierdoor kan het effect van voer, geslacht en ras op individueel niveau bestudeerd worden.

Lab-stallen

SFR heeft 2 labstallen voor meer individueel onderzoek zoals vertering, challenge of emissies metingen. Dieren kunnen individueel of in groep gehuisvest worden om de juiste metingen en monitoring te kunnen doen. Het onderzoek kan worden uitgevoerd via drinkwater of via het voer.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Naar het contactformulier