Over ons

SFR (Schothorst Feed Research) is een onafhankelijk onderzoeksbedrijf in de voeding van landbouwhuisdieren (pluimvee, varkens en rundvee). Onze kernactiviteiten zijn: Contractonderzoek, het Advanced Feed Package met o.a. Grondstoffenevaluatie; het bepalen van nutriëntenwaarden en de afbraak- en verteringscoëfficiënten van voedergrondstoffen. Deze data worden geleverd in de SFR-matrix met bijbehorende dier specifieke nutriëntenbehoefte.

SFR is de sparringpartner voor nutritionisten, voedingsdeskundigen en adviseurs wereldwijd. We staan voor kennisoverdracht voor iedereen: cursussen, webinars, themadagen.

pexels-martin-lopez-954585-1

Onze consultants helpen bij het:

  • correct implementeren en gebruiken van de SFR-database
  • formuleren van voeders in de lokale praktijkomstandigheden
  • adviseren rondom voedingsoplossingen voor vraagstukken bij uw klanten

Daarnaast verzorgen we onderwijsdiensten en trainingen voor iedereen uit de sector. Dankzij intensieve samenwerking binnen een breed netwerk van bedrijven en experts, kunnen we in ons onderzoek en advies anticiperen op actuele vragen en wensen op het gebied van diervoeding, economie, milieu, productkwaliteit, welzijn, diergezondheid, reproductie, etc.

Het team van SFR bestaat uit 85 mensen. SFR is verdeeld over de afdelingen; Staff, Research & Development, Sales & Consultancy, het Laboratorium en de 3 veehouderijbedrijven voor respectievelijk melkvee, varkens en pluimvee.

De experts van SFR zijn gespecialiseerd in onderzoek naar pluimvee, rundvee en varkens. Onze diensten vertalen we naar 4 productgroepen:

Visie
Het is onze visie om de beste onafhankelijke partner te zijn om de wereld efficiënt en verantwoord te voeden. We doen dit door de ontwikkeling en implementatie van onze veevoedkundige kennis.

Missie
Schothorst Feed Research is voor diervoeder-producerende bedrijven de internationale, onafhankelijke schakel tussen het genereren van kennis en het uitdragen van kennis.

Kernwaardes


Ons organogram