Binnen RAAK-PRO werken we aan een alternatief voor dierproeven. Een toolbox om de gezondheidseffecten op het maagdarmkanaal van natuurlijke producten te beoordelen.

Het behoud van de gezondheid en het welzijn van vee is een uitdaging, vooral bij jonge dieren. Het aangeboren immuunsysteem moet efficiënt reageren op een uitdaging (niet alleen microbieel, maar bijvoorbeeld ook hitte of stress door het spenen) en terugkeren naar een homeostatische toestand wanneer de uitdaging wordt tegengegaan. De toestand van het maagdarmkanaal is van cruciaal belang voor zowel de gezondheid als het welzijn. Het idee dat het maagdarmkanaal centraal staat in de algemene gezondheid is voor diervoederbedrijven de basis om te zoeken naar gezondheidsbevorderende voederadditieven.

Om gezondheidsvoordelen te claimen, moeten nieuwe additieven uiteindelijk worden getest in dieren, bijvoorbeeld in veldstudies. Dergelijke dierstudies zijn echter tijdrovend, duur en soms belastend voor de dieren. Vooral wanneer specifieke uitkomstparameters moeten worden getest door bloed- of weefselanalyses. In eerste instantie kan het aantal te testen stoffen variëren van enkele tot honderden, wat aanzienlijke tot enorme financiële kosten en ethische bezwaren (gebruik van te veel dierproeven voor screening) met zich mee zou brengen als alle stoffen in vivo zouden moeten worden getest. Idealiter worden stoffen eerst voorgeselecteerd met vereenvoudigde in-vitrotests. Vervolgens worden alleen de veelbelovende stoffen in vivo getest.

Dergelijke tests moeten dan selectief en specifiek zijn en gegevens opleveren die vertaalbaar zijn naar effecten in hele organismen en omgekeerd. Deze vertaling vereist relevante kennis over biologische activiteit en chemie van stoffen en een gestandaardiseerde toolbox van in vitro modellen om biologische effecten te bepalen. Het concept van GITools is daarom een toolbox van goed geselecteerde in vitro methoden die de gezondheidsbevorderende in vivo effecten van natuurlijke voeradditieven via het maagdarmkanaal kunnen voorspellen.

Hiervoor heeft de GITool-box 3 categorieën testmethoden:

  • In vitro kweekmodellen (cellijnen en van stamcellen uit darmorganoïden (mini-darmen), samen gekweekt met immuuncellen en reportercellen),
  • Darmverteringsmodellen (dynamische of statische in vitro verteringsmethoden),
  • Chemische en (micro)biologische analyses (bijvoorbeeld chemische analyses van complexe monsters, biomarker- en microbiële detectiemethoden)

Gekoppeld aan testmethoden zal GITools datawetenschapsprotocollen leveren om in vitro-gegevens te koppelen aan in vivo-effecten. Het concept van GITools past binnen de ambities van een groot netwerk van partners en sluit aan bij een aantal regionale, nationale en internationale speerpunten. Het consortium van het huidige voorstel bestaat uit vier bedrijven en vijf kennisinstellingen, waaronder SFR.


Start project: 01/01/2023
Einde project:
31/12/2024


Partners

Dopharma

Royal GD

HAS Hogeschool

Hogeschool Leiden

Hogeschool Utrecht

Maastricht University

Perstorp

Utrecht University

Schothorst Feed Research B.V.