De voerindustrie is afhankelijk van een breed scala aan plantaardige producten als ingrediënten voor varkens en pluimvee voeding. Om duurzaamheids- en circulariteitsredenen is de belangstelling voor alternatieve eiwitbronnen voor sojaschroot door de jaren heen toegenomen.

Bovendien worden er, gedeeltelijk gedreven door duurzaamheidsambities en om de concurrentie tussen voedsel en diervoeding te verminderen, steeds meer laagwaardige bijproducten geproduceerd in de EU die beschikbaar zijn voor gebruik in veevoer. Bijproducten van lage voedingswaarde (die zowel uit de landbouw als uit de bosbouw afkomstig kunnen zijn) hebben vaak een lage voedingswaarde gezien hun lage verteerbaarheid en lage ruw eiwit gehalte en beschikbaarheid. Daarom worden deze bijproducten nog steeds onderbenut, ondanks het potentieel om deze bijproducten als goedkoop ingrediënt te gebruiken.

Het doel van dit project is om de laagwaardige/voedingsarme bijproducten op te waarderen tot goed verteerbare ingrediënten voor varkens en vleeskuikens. Dit met behulp van een goedkoop en mild proces om de implementatie van de technologie op brede schaal mogelijk te maken.

Fermentatie wordt al tientallen jaren gebruikt als technologie om het voer te stabiliseren en de aanwezigheid van anti-nutritionele factoren (ANF) te verminderen en wordt reeds op industriële schaal geïmplementeerd. Momenteel is er slechts beperkte informatie beschikbaar over het gebruik van fermentatietechnologie om specifiek de voedingswaarde van laagwaardige bijproducten voor eenmagige dieren, zoals varkens en pluimvee, te verhogen.

De PPS FEFO is een samenwerkingsverband tussen de kennispartners Wageningen University & Research (WUR) en Schothorst Feed Research (SFR) en een consortium van verschillende partners uit de agrarische voersector (d.w.z. voerindustrie en fermentatie specialisten) en deels gefinancierd door de Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LWV22.115). De doelstellingen binnen dit project zijn:

  • Het gebruik van fermentatie om lokaal verkrijgbare substraten met een lage voedingswaarde te opwaarderen tot een goed verteerbare grondstof met een verbeterde voedingswaarde als alternatief voor de huidige geïmporteerde grondstoffen met een grotere ecologische voetafdruk.
  • Het ontwikkelen van een gestandaardiseerd high-throughput screeningformaat voor solid-state fermentaties om te begrijpen welk proces de nutriënten in laagwaardige bijproducten voldoende ontsluit om ze beschikbaar te maken voor varkens- en pluimveevoeders.
  • Veelbelovende processen zullen worden opgeschaald om in vitro en later in vivo te toetsen met behulp van dierproeven (groei en vertering). Dit zal gepaard gaan met een techno-economische beoordeling.

Start project: 01/04/2023
Einde project:
30/06/2027


Partners

Arvesta B.V.

Cooperativa d’Ivars

Cooperl

Coren SCG

FermentationExperts A.S.

ForFarmers Nederland B.V.

ISF Gmbh

METEX Animal Nutrition

Nijsen Company B.V.

Nutrival SL

Phileo by Lesaffre

Schaffelaarbos B.V.

Schothorst Feed Research B.V.

Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen Plant Research & Wageningen Animal Science Group

1 De resultaten zijn eigendom van de deelnemers van het PPS-project. De resultaten worden gedurende een bepaalde periode niet gedeeld tijdens de reguliere consultancy werkzaamheden voor AFP.