Contract Research

De basis van onze kennis over diervoeding is gevormd door jarenlang onderzoek in onze eigen moderne faciliteiten (van kleinschalig onderzoek tot in de praktijkstallen). Voor leveranciers van voederadditieven, leveranciers van diervoeders, farmaceutische bedrijven en de voederindustrie is het mogelijk om deze faciliteiten te gebruiken voor vertrouwelijk onafhankelijk onderzoek.

2019108368

Uiteraard voldoet al ons onderzoek aan alle nationale en Europese eisen. Tijdens dit onderzoek wordt u begeleid door de specialisten van SFR, zij zetten hun jarenlange ervaring in om voor u tot de beste onderzoeksopzet te komen. Elk onderzoek resulteert in een onderzoeksrapportage die alleen met u gedeeld zal worden.

Contract research kan worden ingezet op de volgende gebieden:

 • Prestatiestudies
 • Registratie(/tolerantie) studies
 • Challenge- en verteerbaarheidsstudies
 • Collectief onderzoek over matschappelijk relevant onderwerpen zoals de vermindering van het Antibiotica-gebruik, vermindering van de uitscheiding van N en mineralen, nieuwe alternatieve eiwitten, het voeren van varkens met lange staarten of circulariteit
 • Ontwikkeling van moderne voederwaarderingssystemen
 • Grondstoffenevaluatie
 • Het bepalen van nutriëntenbehoefte van de verschillende diercategorieën
 • Deskresearch

SFR bepaalt in samenspraak met haar klanten welke thema’s worden onderzocht. Momenteel is er veel aandacht voor:

 • Vermindering van antibiotica gebruik
 • Vermindering van uitscheiding van N en Mineralen
 • Alternatieve eiwitten
 • Voerstrategie voor varkens met lange staarten
 • Voeren van moderne genetica zoals traaggroeinde kuikens of hogh productive zeugen.

Hoewel voeding centraal staat, zoeken wij constant verdieping door voeding te relateren aan o.a. diergezondheid, dierwelzijn, huisvesting, omgeving en technologie. Wij denken graag met u mee om uw onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.


Meer informatie?

Francesc Molist
Manager Research & Development

fmolist@schothorst.nl
+31 621857065