De geschiedenis van SFR gaat terug tot de jaren 30 van de vorige eeuw. Rond 1930 kwam de productie van mengvoeders in Nederland op gang. De landbouworganisaties besloten samen een controle-instantie voor mengvoeders in het leven te roepen. In 1934 is de Stichting CLO-Controle opgericht. In 1938 kreeg de stichting de beschikking over een eigen boerderij en werd de Stichting “Instituut voor de moderne Veevoeding De Schothorst” in Hoogland bij Amersfoort opgericht.

geschiedenis_header2

In 1978 werd het landgoed ‘Schothorst’ verlaten in verband met stadsuitbreiding van Amersfoort. Er werd 88 hectare grond toegewezen nabij Lelystad. Sinds 1 juli 2002 is de Stichting CLO-Controle opgeheven en werd een deel van de activiteiten door De Schothorst overgenomen. Deze activiteiten bestaan uit het jaarlijks uitbrengen van de voederwaarde tabel, de voedernormen voor landbouwhuisdieren, advisering over nutritionele kwaliteit van voeders, het afgeleide nutriënten programma en het onderzoek voor onderhoud en innovatie van onze tabellen en normen.

Sinds 1 januari 2004 zijn de activiteiten op het gebied van onderzoek, advies en kwaliteitsmanagement verzelfstandigd en ondergebracht in “Schothorst Feed Research”. De VVM (Vereniging Voorlichting Mengvoederindustrie) heeft zich op 1 juli 2005 aangesloten bij Schothorst Feed Research. Vervolgens zijn in de periode van 2008 – 2011 de rundvee-, varkens- en pluimveefaciliteiten uitgebreid.

Tot 2004 werd voornamelijk voor de coöperatieve mengvoederindustrie gewerkt. Hierna zijn de diensten van SFR beschikbaar geworden voor alle opdrachtgevers en is de naam gewijzigd in Schothorst Feed Research B.V. Afgekort als SFR. Vanaf 2006 is de organisatie meer en meer internationaal gaan werken. Momenteel maken mengvoederbedrijven in meer dan 25 landen gebruik van de kennis van SFR. Zij hebben gezamenlijk een mengvoederproductie die qua volume overeenkomt met ca. 9% van de wereldproductie.

SFR investeert constant in de vernieuwing van de onderzoeksfaciliteiten. Ook beschikt SFR sinds een aantal jaren over een eigen innovatiebudget. SFR voert daarnaast audits uit t.b.v. Voederwaarde.nl. En incidenteel wordt laboratorium werk uitgevoerd voor derden.