Binnen de melkveehouderijsector zijn er al verschillende strategieën verkend om methaan (CH4) productie in de pens te verlagen door bijvoorbeeld additieven aan het rantsoen toe te voegen, of door aanpassingen te maken in de rantsoensamenstelling. Het is echter niet altijd duidelijk of CH4 reducerende strategieën een ander effect hebben wanneer ze onder verschillende omstandigheden worden toegepast.

Deze verschillende omstandigheden kunnen onder andere ontstaan uit interacties met verschillende typen rantsoenen (bijvoorbeeld het voeren van een rantsoen met hoofdzakelijk graskuil of juist hoofdzakelijk maiskuil). Daarnaast kunnen deze verschillende omstandigheden ook ontstaan vanuit de status van de pensgezondheid van de koe. Subklinische pensverzuring kan soms optreden bij productieve melkkoeien. Het is bekend dat koeien met een lagere gemiddelde pH in de pens ook minder CH4 produceren. Het is echter onbekend wat de interactie is van verschillende CH4 reducerende strategieën met de status van de pensgezondheid van de koe.

Tenslotte is het momenteel onbekend hoe verschillende individuele koe eigenschappen gerelateerd zijn aan CH4 productie in de pens. Het is lastig om op het melkveebedrijf de CH4 productie van individuele dieren te voorspellen, omdat er veel variatie bestaat tussen individuele dieren.

De PPS RuMeHealth is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een consortium van verschillende partners uit de diervoedersector. De doelen van dit project zijn:

  • Het begrijpen van het effect van verschillende CH4 reducerende strategieën terwijl er verschillende typen rantsoenen worden gevoerd en tijdens verschillende condities van pensgezondheid.
  • Het onderzoeken van verbanden tussen CH4 productie in de pens en individuele koe eigenschappen, met het uiteindelijke doel om individuele variaties in CH4 productie beter te begrijpen en entherische CH4 emissies te voorspellen.

Start project: 01/07/2023
Einde project:
01/07/2027


Partners

Coöp. ABZ De Samenwerking U.A.

AGRAVIS Futtermittel GmbH

Berg + Schmidt GmbH & Co. KG

Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Hankkija Oy

Olmix S.A.

Phibro Animal Health SA

Wageningen Universiteit

Schothorst Feed Research B.V.