Dit project richt zich op voeding op maat tijdens de ontwikkelingsfase van de opgroei van kuikens tot jonge leghennen. Omdat hennen hun eigen unieke lichaams- en fysiologische kenmerken hebben, variëren de voedingsbehoeften van individuen binnen een koppel. Er ontbreekt kennis over de variatie tussen individuele nutriëntenbehoeften en de effecten daarvan op de groeiontwikkeling en fysiologische kenmerken bij opgroeiende hennen en volwassen leghennen.

Met innovatieve onderzoeksmethoden voor individuele voeding streven we naar een voedingsprofiel dat dichtbij de individuele behoeften van het dier ligt. Dit resulteert in een robuustere en beter ontwikkelde leghen. Die daardoor beter in staat is bij te dragen aan een hoogwaardige, efficiënte, en welzijnsvriendelijke eierproductie.

De volgende stap is om de individuele behoefte om te zetten naar koppelniveau, door het implementeren van één of meerdere voerstrategieën, afhankelijk van de waargenomen individuele variatie. De verwachting is dat het aanbieden van voeder(s) die dichtbij de nutritionele behoeften van hennen binnen een koppel liggen, de uitscheiding van nutriënten zal verminderen. Dit verhoogt de duurzaamheid van de pluimveehouderij en vermindert de milieubelasting.
Het aanbieden van (een mix van) meerdere diëten zal naar verwachting in de nabije toekomst een strategie zijn die onder praktijkomstandigheden in pluimveestallen kan worden toegepast.

Doelstellingen:

  • Onderzoek naar variatie tussen individuele nutriëntenbehoeften van hennen. En de gevolgen hiervan op groei, fysiologische kenmerken (bijvoorbeeld lichaamssamenstelling), gedrag, gezondheid en welzijn
  • Zorgen dat de toevoer van nutriënten (energie en aminozuren) en de nutritionele behoeften van individuele hennen tijdens hun groei op elkaar zijn afgestemd
  • Onderzoek naar de impact van lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling op de vroege legprestaties
  • Onderzoek naar efficiëntie in relatie tot gedrag en welzijn (o.a. verenpikken, teenpikken, borstbeenafwijkingen)
  • Lagere nutriëntenverspilling en emissies in mest, vooral lagere N-emissie
  • Eerste stap in praktische oplossing voor voeren op maat op koppelniveau

Start project: 01/01/2022
Einde project:
31/12/2025


Partners

ABZ Diervoeding

Aeres Hogeschool (projectleider)

AgruniekRijnvallei

Cargilll

DSM

ForFarmers

Hendrix Genetics

Nutreco

Poultry Expertise Centre

Precision ZX

Schothorst Feed Research B.V.

Universiteit van Alberta

Vitelia Voeders

Topsector Agri & Food (Subsidie)

Wageningen Universiteit & Research