Rundvee

Bij rundvee kan er onderzoek worden uitgevoerd bij melkvee en jongvee. In het onderzoek staat over het algemeen de productie, gezondheid en duurzaamheid van de dieren centraal. De laatste jaren wordt ook veel onderzoek uitgevoerd naar verschillende voedergewassen en conserveringsmethodes. SFR beschikt over een melkveestapel van ruim 230 hoogproductieve melkkoeien in een moderne ligboxenstal en ca. 150 stuks jongvee die vanaf een leeftijd van ca. 14 dagen in verschillende leeftijdsgroepen gehuisvest worden.

shutterstock_371465605

De gemiddelde leeftijd van de melkveestapel is 5 jaar en veestapel realiseert een rollend jaargemiddelde van ruim 10.000 kg melk met een vetgehalte van circa 4,40% en een eiwitgehalte van ruim 3,50%. De ligboxenstal is zodanig ingericht dat de individuele opname van ruwvoer en krachtvoer van ruim 120 koeien kan worden bepaald. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een RFID-gestuurd Calan®-systeem met individuele toegang tot de voederbakken. Zo kan op betrouwbare wijze onderzoek op individueel dierniveau worden uitgevoerd. Het streven is om in deze voerbakken binnenkort ook dagelijks een Methaan meting uit te voeren. Ondanks alle speciale voorzieningen wordt het onderzoek zoveel mogelijk onder praktijkomstandigheden uitgevoerd.

Bij jongvee kan SFR het effect meten van een voerstrategie. Zo kunnen we de invloed van kalvermelk, het krachtvoeraanbod en de additieven bepalen op verschillende productiegegevens (o.a. gewicht, groei en voeropname). Maar ook welke invloed dit heeft op de productie in hun latere leven als melkkoe. SFR beschikt over ruim 150 kalveren en pinken. De dieren worden vanaf 14 dagen in verschillende leeftijdsgroepen gehouden en tot een leeftijd van ca. 3 maanden gevoerd via drinkautomaten. Tot drie maanden zijn de dieren gehuisvest in groepen op stro. Daarna worden ze gehouden in ligboxen. SFR heeft de data van al haar dieren in een online database. Hierdoor is het mogelijk om verbanden tussen meerdere generaties of over verschillende voer strategieën te onderzoeken.

Het is mogelijk om de volgende type onderzoeken uit te laten voeren:

Met voederonderzoek wordt het effect van de ruwvoerkwaliteit, krachtvoersamenstelling of krachtvoer–aanbod en eventuele additieven bepaald op onder andere voeropname, melkproductie, methaan emissies en de melksamenstelling.

Download factsheet ‘Feeding experiments for dairy cows’

Bij pensfysiologisch onderzoek wordt het effect van ruwvoerkwaliteit, krachtvoer samenstelling of –aanbod en additieven bepaald, op verschillende pensparameters (o.a. pH, vluchtige vetzuren, ammoniak, continue pH meting). SFR heeft ook ervarien met een gut acidosis model om verschillende voer en feed additief strategies te testen. Download factsheet ‘Rumen physiological studies’

Download factsheet ‘Rumen physiological studies’

Voederwaardeonderzoek is één van de pijlers van SFR. We hebben verschillende mogelijkheden om de voederwaarde van een product te bepalen (in vitro methoden, in situ incubatie nylon zakjes, in vivo onderzoek). Het onderzoek richt zich onder meer op het bepalen van de voederwaarde van krachtvoergrondstoffen, ruwvoeders of vochtrijke diervoerders. Voor het vaststellen van E-dairy® (SFR-voederwaarde) is ook voederwaarde-onderzoek nodig. Dit gebeurt via In vitro gasproductie test, In situ nylon zakjes incubatie of In vivo verteringsonderzoek.

Een goede acceptatie van het krachtvoer is wezenlijk voor hoogproductieve koeien. Zowel grondstoffen als toevoegingen kunnen invloed hebben op de smakelijkheid van het krachtvoer. Via de directe acceptatietest wordt de invloed van een grondstof of andere toevoegingen op de opname van krachtvoer bepaald.

Voor het onderzoek naar de effecten op bijvoorbeeld gezondheid en vruchtbaarheid is het van belang de koeien gedurende een lange periode te volgen. Voor dergelijk onderzoek maakt SFR ook gebruik van geselecteerde melkveehouderijbedrijven in de omgeving. Download factsheet ‘Health and fertility’

Download factsheet ‘Health and fertility’

Ter onderbouwing van een registratiedossier zijn proeven nodig die aantonen dat een toevoegmiddel goed werkt en geen nadelige effecten heeft op de gezondheid van mens en dier. SFR kan dit onderzoek voor u uitvoeren.

Om verbanden tussen meerdere generaties of over verschillende voer strategieën te onderzoeken heeft SFR van alle dieren de data gebundeld tot één grote database.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Naar het contactformulier