Kwaliteit & Regelgeving

Met ruim 85 mensen werken we dagelijks aan het ontwikkelen en delen van nutritionele kennis voor landbouwhuisdieren. Met haar kennis en kunde is SFR wereldwijd de organisatie voor onderzoek naar optimale diervoeding, waarbij naast productieresultaten ook diergezondheid, dierwelzijn, milieu en productkwaliteit uitgangspunten zijn.

Group of healthy broiler chicken in poultry

SFR is in de jaren 30 van de vorige eeuw opgericht als controle-instantie voor mengvoeders. In de afgelopen 85 jaar heeft SFR zich tot een wereldspeler weten te ontwikkelen. In vele landen is de productie van mengvoeders gebaseerd op kennis van SFR Hierdoor zijn mengvoerders efficiënter geworden voor het dier als minder belastend voor het milieu.

Het onderzoek van SFR

We ontwikkelen nutritionele kennis en implementeren deze samen met onze klanten. We staan aan de basis van veel innovaties. Door ons onderzoek worden wereldwijd nieuwe en innovatieve diervoederconcepten ontwikkeld. SFR heeft diverse reguliere stallen voor zowel rundvee, pluimvee als varkens. Deze stallen voldoen aan alle normen en dierwelzijnseisen. De dierlijke producten (melk, eieren, etc.)  wordt afgezet via standaard kanalen, net zoals bij andere veehouderijbedrijven. Elk bedrijf (melkvee, pluimvee en varkens) heeft een eigen bedrijfsleider die de focus heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering.

SFR doet onder andere onderzoek naar:

  • voederwaarde van grondstoffen,
  • de nutritionele behoefte van hoogproductieve dieren,
  • de verteringsfysiologie, de kwaliteit van verschillende grondstoffen
  • het effect van voer op diergezondheid en dierenwelzijn en milieu.

Deze kennis vertalen we in samenspraak met onze klanten in maatwerk adviezen. Zo hebben we ons ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor innovatieve diervoederproducenten wereldwijd. Het is de strategie van SFR, om tot de groep van beste onafhankelijke partners van de mengvoerbranche te horen, om zo de wereld efficiënt en verantwoord te voeden.

Er worden verschillende typen onderzoek uitgevoerd bij SFR. Het meeste onderzoek gebeurt door het observeren en wegen van de dieren onder reguliere omstandigheden. Zo wordt het voer exact gewogen en gekeken wat dit met het dier doet. In diervoeding worden soms additieven verwerkt om de kwaliteit van het voer of het welzijn van de dieren te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld enzymen, essentiële oliën of aminozuren. Voordat deze additieven op de markt gebracht mogen worden, moet er meestal een registratieonderzoek uitgevoerd worden. Binnen deze registratieproeven wordt er gekeken naar het effect van het additief: hoe de dieren het voer opnemen en welk effect dit heeft op de gezondheid, de productie en het welzijn. Hiervoor worden de dieren onder praktijkomstandigheden gehouden waarbij ernaar gestreefd wordt dat de dieren zo min mogelijk ongemak ervaren.

Kwaliteit en controle

Het welzijn van de dieren is van groot belang. Verschillende protocollen en een goede scholing van het personeel waarborgen dit. Binnen elk onderzoek worden de 3 V’s beoordeeld; vervanging, vermindering en verfijning. Met deze 3 V’s wordt ernaar gestreefd om het aantal proefdieren zo laag mogelijk te houden. Kunnen de onderzoeken op een andere manier gedaan worden zodat er geen dieren nodig zijn, dan wordt daarvoor gekozen. Er wordt voortdurend gekeken op welke manier het onderzoek uitgevoerd kan worden met zo weinig mogelijk ongerief voor de dieren. En er een minimaal aantal dieren nodig is.

Ondanks alle innovaties en ontwikkelingen is het voor SFR niet mogelijk om zonder proefdieren onderzoek uit te voeren. De interactie tussen voer, microbiotica en het immuunsysteem kan niet in laboratorium studies getoetst worden. Verteringsonderzoek kan vaak alleen gedaan worden met behulp van doeldieronderzoek (in een levend dier van hetzelfde soort). Doordat het verteringsproces in het dier onder praktijkomstandigheden zo complex is, is dit niet te vervangen door een studie in een laboratorium. De dierproeven van SFR zijn, zoals alle dierproeven in Nederland, aan strikte wettelijke voorwaarden gebonden. Ieder onderzoek waarin proefdieren noodzakelijk zijn, wordt door interne Instantie voor Dierwelzijn (IvD) getoetst, om vervolgens door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) ethisch beoordeeld te worden. Alleen met een vergunning van de CCD kan een project doorgaan. Daarnaast wordt SFR, net als andere veehouderijbedrijven, voortdurend gecontroleerd door de NVWA op het naleven van de regelgeving.

Om het onderzoek van SFR duurzaam in te kunnen blijven zetten is het van belang te blijven innoveren. Zo combineert SFR de inzet van in-vitro-onderzoek met het bestaande in vivo onderzoek.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Naar het contactformulier