Onze kennis voor de mondiale diervoerindustrie verzamelen we in de state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten in Lelystad. Deze kennis vertalen we, in samenspraak met onze klanten, in maatwerk advies.

Voor het melkvee-onderzoek heeft Schothorst Feed Research de beschikking over een moderne ligboxenstal voor ruim 230 hoogproductieve melkkoeien (HF). Daarnaast heeft SFR ruim 150 pinken en kalveren. In de moderne varkenstallen zijn 350 zeugen en levert SFR jaarlijks 10.000 vleesvarkens af. Daarnaast beschikt SFR over 2 leghennenstallen en 2 vleeskuikenstallen