Pluimvee

SFR doet voedingsonderzoek voor vleeskuikens, leghennen, Leghanen, kalkoenen, eenden en moederdieren.

1V0A1207-1

Vleeskuikens

Het onderzoek bij vleeskuikens kan worden uitgevoerd in een kleine pilot stal met 96 grondhokken, maar ook zoals in de praktijk conforme commerciële omstandigheden met ruim 30.000 vleeskuikens. De faciliteiten zijn geschikt voor het meten van water en voer opname en alle productieresultaten, verteringsonderzoek en infectieonderzoek. Het onderzoek bij vleeskuikens richt zich op het effect van grondstoffen, voerstrategieën en toevoegingsmiddelen op de productieprestaties, registratie van nieuwe additieve, vertering, voederwaarde, darmgezondheid, bloedparameters, botkwaliteit of de bacteriesamenstelling in de darm.

Leghennen

Het onderzoek in de leghennenstal kan van pilot tot commerciële omstandigheden worden uitgevoerd. De onderzoeken op pilot schaal met 30 leghennen per hok zijn geschikt voor het testen van voersamenstellingen en additieven en andere voer interventies. Onderzoek op grote schaal is geschikt voor het testen van voersamenstellingen en voerstrategieën onder praktijkconforme omstandigheden. In de commerciële stal wateropname kan ook gemeten worden. Daarnaast beschikt SFR over lab-stallen voor verteringsstudies. In elke faciliteit kan op groepsniveau nauwkeurig het legpercentage, eigewicht, eimassa, voeropname, wateropname en de voederconversie worden bepaald. Afhankelijk van het doel van het onderzoek kunnen daarnaast diverse aanvullende waarnemingen worden verricht.

Om te voldoen aan de maatschappelijke wens geen broertjes van legkippen ‘leghanen’ als eendagskuiken te ruimen, doet SFR onderzoek hoe deze hanen het efficiëntst gevoerd kunnen worden. Verschillende productiedoelen kunnen namelijk tot verschillende voerstrategieën leiden. Leghanen is een nieuw onderdeel voor de pluimveesector. De standaard waarnemingen worden bepaald (groei, voeropname en voederconversie) afhankelijk van het doel van het onderzoek. Hier kunnen aanvullende waarnemingen zoals karkas-/vleeskwaliteit, voetzoollaesies of een financiële evaluatie aan toegevoegd worden.

Eenden en kalkoenen

Het is mogelijk om onderzoek naar eenden of kalkoenen uit te voeren bij SFR.  Vaak wordt het effect van voersamenstelling en bestaande of nieuwe additieven op productieresultaten onderzocht. In het eendenonderzoek wordt op stalniveau groei, voeropname en voederconversie bepaald, uiteraard kunnen hier ook aanvullende waarnemingen worden verricht, zoals vertering van voedingsstoffen op darmniveau, botkwaliteit en bacteriesamenstelling in de darm.

Ouderdieren

In het onderzoek bij moederdieren kan het effect van voersamenstellingen en additieven op de productieresultaten van ouderdieren onderzocht wordt. Legpercentage, eigewicht, eimassa, voeropname en voederconversie worden op hokniveau bepaald. Aanvullende waarnemingen zoals uitkomstpercentage, kuikenkwaliteit en productieresultaten van de nakomelingen kunnen zonder problemen worden toegevoegd.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Naar het contactformulier