Coccidiose, een wereldwijd probleem

Coccidiose is wereldwijd een van de belangrijkste pluimveeziekten en leidt tot verminderde diergezondheid en dierenwelzijn en tot economische verliezen.

Het toepassen van coccidiostatica is een van de meest gebruikte methoden om coccidiose onder controle te houden. Coccidiostatica zijn in de EU toegelaten als toevoegingsmiddel voor diervoeding. Coccidiostatica die behoren tot de groep van ionoforen hebben echter ook antimicrobiële effecten, wat vragen oproept over de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie bij mens en dier.

Pluimveeconcepten die geen coccidiostatica gebruiken, lopen tegen vragen aan als: met welke aspecten in de pluimveeproductie moet rekening worden gehouden? Welke alternatieve strategieën zijn er? en zijn ze even effectief als coccidiostatica?

Om deze vragen te beantwoorden organiseert SFR op donderdag 13 oktober 2022 het seminar “Using coccidiostats or alternative strategies: challenging choices”. Tijdens dit seminar zullen experts recente kennis over de bestrijding van coccidiose in de huidige pluimvee-industrie aandragen, geïllustreerd met concrete voorbeelden uit onderzoek en praktijk.

Het seminar is voor iedereen open voor deelname. U kunt ervoor kiezen om dit seminar op locatie in Nijkerk of via een livestream bij te wonen. Klik hier voor registratie. Inschrijving sluit op 10 oktober. De inschrijving is open voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Let op: dit is een Engelstalig seminar.

Meer SFR nieuws