De cursus “Bodemvruchtbaarheid & bemesting” is bestemd voor erfbetreders en adviseurs rundveevoeding.

Bodemvruchtbaarheid & -bemesting

Kennis van bodemvruchtbaarheid en bodembemesting zijn zeer belangrijk voor de (melk)veehouder met akkerbouw. Speciaal voor erfbetreders en adviseurs rundveevoeding en andere geïnteresseerden is deze verdiepingscursus in samenwerking met Groeikracht ontwikkeld. Deze cursus is zeer geschikt ter voorbereiding op of als vervolg op de cursus Rundveevoeding: Basisprincipes.

Bodemvruchtbaarheid is van zeer grote invloed op de opbrengst van gewassen en daarmee ook voor het financiële rendement van het bedrijf. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in die bodem, hoe verhoudt zich dat tot elkaar, wat leeft er en wat komt er vrij voor de plant om op te nemen en wat is de behoefte van de plant? Om de plant optimaal te laten functioneren heeft de plant de juiste voedingsstoffen in de goede verhouding op het juiste moment nodig. Er wordt een koppeling gemaakt met de praktijk. Kun je bijvoorbeeld aan de grond waarden aflezen die op een grondanalyse staan. En andersom; kun je aan de hand van de grond schatten wat er op een grondanalyse zal staan en hoe die grond reageert op bijvoorbeeld bemesting?  

Bemesting van bodem en plant is van groot belang voor een goede opbrengst van gewassen. Om de plant optimaal te laten functioneren heeft de plant de juiste voedingsstoffen in de goede verhouding op het juiste moment nodig. Maar wat is die behoefte van de plant en hoe beoordeel je aan de hand van kuilanalyses of dat er voldoende bemest is? En hoe zorg je er dan voor dat je in de behoefte van de plant voorziet, rekening houdende met wat er nog uit de bodem komt?

Aan het einde van de cursus kun je zelf bepalen of er voldoende bemest is, zorgen voor een goede (dierlijke) mestverdeling en hoe dat vervolgens nog aangevuld moet worden met (kunst)meststoffen

Doelgroep

De cursus “Bodemvruchtbaarheid & bemesting” is bestemd voor erfbetreders en adviseurs rundveevoeding.

Cursusdag

Dinsdag 3 december 2024

De cursusdag is van 9.00 uur tot 16.00 uur. Lunch is inbegrepen bij de cursus.

Locatie

De cursus wordt verzorgd bij Schothorst Feed Research in Lelystad.
Adres: Meerkoetenweg 26, 8218 NA Lelystad

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 752,- excl. BTW. Deelnemers van het AFP (Advanced Feed Package) en FeedInsights betalen € 564,- excl. BTW (of 3 consultancy uren).

Studentenkorting: studenten kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen. Neem voor meer informatie en de voorwaarden contact op via training@schothorst.nl. Het aantal plekken dat voor studententarief beschikbaar is, is beperkt. 

Contact

Wanneer er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Dennis Storkhorst (06-292 08 341) of Wilfried van Straalen (06-270 11 923) over de inhoud en met Karin van de Belt (06-218 57 068) over de organisatie. Als u per mail contact wilt opnemen kan dat via training@schothorst.nl

Meer cursussen