Onafhankelijke en actuele informatie over Mycotoxines

Mycotoxines zijn giftige stoffen die door schimmels worden geproduceerd en vormen een terugkerende bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. Schothorst Feed Research heeft alle wetenschappelijke kennis over de aanwezigheid, gezondheidsrisico’s, preventie, behandeling, analyse en andere actuele inzichten met betrekking tot dit onderwerp verzameld in een uitgebreid boek. De lancering van deze publicatie gaat gepaard met een masterclass, bestaande uit een reeks van zes webinars en een tweedaags seminar.

From Field to Feed
Dr. Regiane Santos is senior onderzoeker bij SFR en gespecialiseerd in Mycotoxines. Ze is tevens hoofdredacteur van het boek. “We merkten dat onze partners en klanten steeds meer behoefte hadden aan wetenschappelijke, onafhankelijke informatie over Mycotoxines”, zegt ze. “In de loop der jaren hebben we veel onderzoeken uitgevoerd naar de impact van Mycotoxines op de gezondheid en productieprestaties van landbouwhuisdieren. In het boek, getiteld “From Field to Feed”, wilden we ook wetenschappelijke inzichten van andere experts van over de hele wereld opnemen”, legt ze uit.

Santos heeft gespecialiseerde auteurs benaderd om bij te dragen aan de verschillende hoofdstukken in de publicatie. Het boek biedt een uitgebreid overzicht van alle aspecten die verband houden met Mycotoxines. Allereerst wordt ingegaan op de aanwezigheid van Mycotoxines in verschillende gewassen en regio’s over de hele wereld. Zeven hoofdstukken zijn gewijd aan de effecten van Mycotoxines bij verschillende diersoorten (pluimvee, varkens, runderen, vis, paarden, gezelschapsdieren en insecten). Ook wordt de vooruitgang in bemonsterings- en analysemethoden beschreven, evenals in vitro modellen om de effecten van Mycotoxines op organen en weefsels te evalueren. In de laatste hoofdstukken van de publicatie wordt een overzicht gegeven van methoden om mycotoxineverontreiniging te voorkomen of te behandelen. Ook risicobeoordeling en kwesties met betrekking tot klimaatverandering en toekomstige landbouw komen aan bod.

Masterclass
“Omdat we vastbesloten waren om al deze kennis zo breed mogelijk te verspreiden, hebben we besloten om de lancering van het boek te begeleiden met een masterclass”, aldus Santos. “De interactieve opzet van de masterclass stelt deelnemers in staat om direct vragen te stellen aan de experts tijdens de webinars en het seminar. Mensen die het seminar bijwonen, ontvangen een hardcopy van het boek.”

Gedurende dit jaar organiseert SFR een verscheidenheid aan webinars met diverse sprekers; opnames van elk webinar zullen achteraf beschikbaar zijn.

Het live tweedaagse seminar vindt plaats op 19 en 20 september in Zaandam (Nederland). Elf experts van over de hele wereld zullen hun onderzoeksresultaten en inzichten over Mycotoxines presenteren. Het seminarprogramma biedt volop mogelijkheden tot netwerken, behandelt een breed scala aan diersoorten en bespreekt onderwerpen zoals preventie, behandeling van verontreinigd voer, klimaatverandering en risicobeoordeling.

Het volledige programma van de masterclass is te vinden op de website van Schothorst Feed Research: Masterclass Mycotoxines

Registratie
Mensen kunnen zich registreren voor het volledige masterclass-programma, alleen voor het seminar, voor alle webinars of voor afzonderlijke webinars. “Dit betekent dat iedereen die geïnteresseerd is in Mycotoxines een op maat gemaakt programma kan samenstellen dat past bij hun eigen behoeften”, legt Santos uit.

Om u te registreren, gaat u naar https://info.schothorst.nl/masterclass-mycotoxins

Meer SFR nieuws