85 jaar kennis beschikbaarin één database

Sinds 1934 voert SFR voedingsonderzoek uit bij rundvee, pluimvee en varkens. De data die in de laatste 10 jaren verzameld is, heeft SFR samengevoegd tot één database. Verbanden en inzichten die met één onderzoek niet aangetoond kunnen worden, omdat het onderzoek dan te lang duurt of te kostbaar wordt, kunnen nu mogelijk wel worden gevonden dankzij de database.

In ruim 85 jaar heeft SFR veel verschillende onderzoeken afgerond. Bij al deze onderzoeken is er veel data verzameld. De database bevat data van de op het bedrijf aanwezige diercategorieën: pluimvee, rundvee en varkens. Er wordt dagelijks onderzoeksdata toegevoegd waardoor de database blijft groeien. Deze data is verzameld bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek waardoor het zeer betrouwbaar en van hoge kwaliteit is.

Waar bestaat deze data uit? Naast de dierkarakteristieken, bijvoorbeeld afstamming, leeftijd en productiestadium, zijn er ook de productiedata. Denk hierbij aan de melkproductie, het aantal eieren, de slachtgewichten en bijvoorbeeld informatie over ziekten en behandelingen. Natuurlijk zijn er ook metingen opgeslagen zoals bijvoorbeeld diergewichten in de verschillende (groei)stadia, voeropnames, spek- spierdikte maar ook zijn scores van bijvoorbeeld mest, veren en voetzolen. Ter illustratie, de database bevat 64.000 gemiddelde melkproducties per week per dier, inclusief vet, eiwit en lactose analyses. Maar ook 31.000 ei-tellingen 66.000 daggewichten van de vleeskuikens. Of bijvoorbeeld 8.000 cycli van zeugen, en van 16.000 vleesvarkens de slachtgewichten.

Wat deze database uniek maakt is dat van alle voeders, die in het onderzoek zijn ingezet, de samenstelling van nutriënten en grondstoffen tot in detail bekend zijn. Daardoor zijn de prestaties van de dieren tot op nutriënten detail aan elkaar te koppelen en vergelijkingen op nutriënten niveau te maken tussen individuen en groepen dieren.   

Onze Big data heeft al veel waardevolle informatie voor de sectoren opgeleverd. Zo hebben we het optimale dekgewicht van gelten bepaald en is er bevestigd dat hoe groter de tomen zijn, des te groter de variatie in geboortegewichten van de toom is.

Op basis van al onze proeven bij rundvee hebben we in kaart gebracht wat de totale droge stof opname per lactatiedag is, opgesplitst in de ruw- en krachtvoeropname. Dit zijn voorbeelden van informatie die we kunnen inzetten om maatschappelijke vraagstukken met onze Big Data te benoemen en te beantwoorden.

Meer SFR nieuws