SUCCESVOLLE FEEDS AND NUTRITION COURSE 2023

Vele deelnemers, afkomstig uit verschillende landen, volgden begin juni 2023 de Feeds and Nutrition Course, georganiseerd door Schothorst Feed Research (SFR). In slechts één week biedt deze cursus een volledig overzicht van voederwaardering, nutritionele behoeften van landbouwhuisdieren, voer- en ingrediëntensamenstellingen, be- en verwerking van grondstoffen, voedingsmanagement en voerformulering voor de productie van diervoeders voor melkvee, pluimvee en varkens.

Opzet
De cursus was verdeeld in verschillende modules: “Dit zorgt ervoor dat elke cursist zelf een combinatie van modules kan kiezen en zo zijn eigen cursusprogramma kan samenstellen”, zegt Francesc Molist, R&D manager bij SFR.

Deze opzet wordt erg gewaardeerd door de deelnemers: “Of je nu net bent begonnen in de diervoedersector, of je wilt je kennis op peil brengen, of je bent in je werk overgeschakeld van melkveevoeding naar pluimveevoeding, deze cursus biedt nuttige informatie voor elke doelgroep”, legt een van de deelnemers uit.
De cursuslocatie – Intell Hotel in Zaandam – is ideaal vanwege de nabijheid van Schiphol, de uitstekende faciliteiten en de pittoreske uitstraling.

Modules
In elke module deelden gerenommeerde experts van SFR hun kennis en expertise. Omdat de groepen klein zijn (tien tot twintig personen) was er veel ruimte voor interactieve discussies met de cursusleider . “Het is ook waardevol om ideeën en ervaringen te delen met de andere deelnemers en om informatie te  krijgen over voedingsstrategieën of gebruiken in andere landen”, vertelt één van de cursisten: “Daardoor ga je reflecteren op je eigen gewoontes als nutritionist, consultant of onderzoeker. De cursus heeft mijn blik verruimd en geeft me nieuwe inzichten om verder over na te denken.”

De eerste module op maandag was gewijd aan grondstoffen die gebruikt worden in diervoeders (hun nutriëntensamenstelling, verteerbaarheid, optimale processing, et cetera) en op de formulering van voer dat tegemoet komt aan de behoeften van het doeldier.

In volgende modules werd diersoort-specifieke kennis gedeeld. De nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn besproken, evenals wijzigingen in voederwaarderingssystemen: “We moeten tegemoet komen aan de nutritionele behoeften van alle diersoorten in alle levensfases en dat is best een uitdaging: De continue genetische vooruitgang in dierprestaties verandert de behoefte van het dier. We weten steeds meer over de samenstelling van voeringrediënten en de variatie daarin, en er komen regelmatig nieuwe grondstoffen beschikbaar voor de diervoedersector. Daarom moeten we voederwaardes continu blijven actualiseren”, legt Molist uit. Implicaties van nieuwe inzichten voor het voermanagement op het veehouderijbedrijf waren ook een thema in een aantal  modules.

Uniek van deze cursus is ook dat de diersoort-specifieke modules van varkens en pluimvee iedere dag werden afgesloten met een live voerformulatie sessie gegeven door de SFR consultants, hiermee werden de effecten van de besproken onderwerpen van die dag gelijk inzichtelijk gemaakt op de rantsoen samenstelling van het dier.

Speciale onderwerpen
In deze twaalfde editie van de cursus was er speciale aandacht voor actuele onderwerpen, zoals dierwelzijn en de impact van veehouderij en diervoeding op het milieu. Zo hebben trager groeiende vleeskuikens, leghennen met intacte snavels en biggen met intacte staarten extra aandacht nodig, ook vanuit nutritioneel oogpunt. De veehouderij heeft invloed op natuur  en milieu . Onder meer door de uitstoot van broeikasgassen en andere mineralen (o.a. stikstof en fosfaat). De veehouderijsector staat onder druk om  emissies te reduceren. Aanpassing van de voersamenstelling of het gebruik van specifieke voertoevoegingen  helpen om te voldoen aan de eisen vanuit de samenleving. Deze uitdagingen voor veehouderij en de voerindustrie kwamen in de cursus ook uitgebreid aan bod.

Meer SFR nieuws