Dit stelt onze klanten in staat om de invloed van verschillende voerstrategieën, rantsoensamenstellingen en voertoevoegingen op de emissie van methaan te bepalen.

Methaanmeting bij SFR met de Greenfeed op koeniveau

 

“Op ons melkveebedrijf bieden we nu de mogelijkheid om met het Greenfeed systeem methaanemissiedata te verzamelen in voeronderzoek”, zegt Marije van Tol, onderzoeker bij Schothorst Feed Research (SFR).

Het Greenfeed systeem bestaat uit een box waarin een geringe hoeveelheid krachtvoer wordt aangeboden om de koeien te lokken. SFR-klanten kunnen methaanmetingen laten uitvoeren als onderdeel van voedingsonderzoek: “Dit biedt nieuwe inzichten”, legt Van Tol uit: “Op ons bedrijf onderzoeken we de effecten van voerstrategieën, rantsoensamenstellingen en additieven, niet alleen op de productieprestaties en de diergezondheid, maar voortaan ook op milieuaspecten.”

Broeikasgasemissies
De aandacht vanuit de maatschappij voor broeikasgasemissies vanuit de agrarische sector en de melkveehouderij is de afgelopen jaren wereldwijd steeds verder gegroeid. Om deze emissies beter te begrijpen, zijn er betrouwbare meetmethodes nodig. De ‘gouden standaard’ voor het vaststellen van broeikasgasemissies is het bemonsteren en analyseren van alle inkomende en uitgaande gassen van dieren in klimaatrespiratiecellen. Dit is een zeer complexe en dure methode, die bovendien niet voldoende representatief is voor de situatie op praktijkbedrijven.

Enterisch methaan en andere broeikasgasemissies kunnen op verschillende manieren gereduceerd worden, bijvoorbeeld door managementmaatregelen, door rantsoenaanpassingen of via de mestopslag. Melkveehouders worden samen met de diervoedersector aangemoedigd om verder op zoek te gaan naar strategieën om methaanemissie verder te reduceren, zonder dat dit ten koste gaat van productie en gezondheid van de koeien. Met de toevoeging van de Greenfeed aan de onderzoeksfaciliteiten, kan SFR bijdragen aan het bereiken van dit doel.

Greenfeed system
De Greenfeed voerbox wordt geplaatst in de stal. De box is voorzien van een identificatiesensor om ervoor te zorgen dat elke koe niet meer dan 1 kg krachtvoer per dag uit de Greenfeed opneemt. De koeien bezoeken de box meestal meerdere keren per dag. “Terwijl het dier in de Greenfeed box staat stroomt de uitgeademde lucht door het systeem”, legt Van Tol uit. “Het apparaat registreert de luchtstroomsnelheid en de methaan- en koolstofdioxideconcentratie in het luchtmonster. Uit deze gegevens wordt de hoeveelheid methaan die de koe per dag uitademt berekend.”

Perspectieven
In de afgelopen jaren heeft Van Tol de Greenfeed apparatuur getest onder verschillende management- en voedingsomstandigheden. “Het kostte wat tijd om het systeem te leren kennen, ook voor onze koeien”, blikt zij terug: “We hebben ook een protocol ontwikkeld voor kalibratie van het systeem en voor de optimale krachtvoerhoeveelheid die we in de box willen aanbieden. En we hebben geleerd hoe we de data moeten verzamelen, verwerken en interpreteren. Nu zijn we klaar voor de volgende stap: methaanemissie metingen aanbieden aan onze klanten, als extra optie in ons onderzoeksportfolio.”

Klaar voor de toekomst
“Op dit moment worden melkveehouders nog niet beloond voor het verlagen van hun broeikasgasemissies, maar dat kan snel veranderen”, verwacht Van Tol. “Nu is dus het moment om mogelijkheden voor methaanemissiereductie te onderzoeken. Bij SFR kunnen we nu methaanuitstootgegevens verzamelen onder praktijk-conforme omstandigheden. Dit stelt onze klanten in staat om de invloed van verschillende voerstrategieën, rantsoensamenstellingen en voertoevoegingen op de emissie van methaan te bepalen. Uiteindelijk maakt dit het voor melkveehouders gemakkelijker om een effectief pakket (voer) maatregelen te kiezen voor hun bedrijf.”

Meer SFR nieuws