Leghanen een uitdaging voor de sector

Voor de afzet van eieren in Duitsland moeten Nederlandse houders van leghennen voldoen aan de Duitse wetgeving. Deze wetgeving (wettelijk vanaf 2022) regelt dat de broertjes van leghennen niet mogen worden gedood direct na uitkomst, maar moeten worden gehouden tot minimaal 90 dagen oud. In Ovo geslachtsbepaling is op dit moment het enige alternatief, maar nog te duur of niet haalbaar dus vindt er steeds meer opzet van deze leghanen plaats.  

SFR speelt in op deze ontwikkeling en is recent gestart met (voer)onderzoek met een eerste ronde leghanen. Er is gekozen om de broertjes van onze (toekomstige) leghennen in eigen faciliteiten op te fokken, zodat dit gecombineerd kon worden met het bestaande nutritioneel onderzoek. Binnen het concept dienen de hanen een aflevergewicht van 1.300 gram te bereiken, in een periode van minimaal 90 dagen.

In dit onderzoek wordt gewerkt met 3 verschillende voerstrategieën, gevoerd over 3 fases. Waarbij wordt gekeken op welke manier de hanen zo efficiënt mogelijk kunnen worden gehouden tot het streefgewicht. Er wordt gekeken hoeveel voer de dieren eten, wat dit met de groei doet en welk van de voerstrategieën het meest kostenefficiënt is zonder dat dit ten koste gaat van het dierenwelzijn. Met de 3 voerstrategieën zijn er verschillende energie- en eiwitniveaus in het voer vergeleken, waarbij nu al verschil te zien is in de mate van voeropname. Het voer met het laagste energieniveau, en een hogere voeropname en voerconversie, kan daarom tóch leiden tot de laagste voerkosten. Momenteel is het afwachten tot het einde van de ronde, dan zullen de netto (voer)kosten en opbrengsten van de verschillende voerstrategieën worden vergeleken. Deze resultaten worden in december verwacht, en zullen met onze klanten worden gedeeld.

Wat valt op?

  • Lichtintensiteit
    Om pikkerij te voorkomen moet de lichtintensiteit lager en constanter worden gehouden. In de eindfase is de verwachting dat het onder controle houden van pikkerij een uitdaging gaat vormen.
  • Bewegelijkheid
    De hanen hebben een hoge alertheid, hierdoor is er veel beweging in de stallen. Dit geeft een hoger risico op verdrukking.
  • Voederconversie
    Deze ligt tot nu toe (dag 0–62) rond de 3, bij reguliere vleeskuikens ligt dit rond de 1,5!

Stalmanagement
Het houden van de hanen ten opzichte van reguliere vleeskuikens heeft veel overeenkomsten. Toch zijn er een aantal punten waar extra aandacht voor nodig is. De hanen groeien langzamer dan vleeskuikens, daardoor is het wenselijk de temperatuur de eerste weken 2oC hoger te houden. Doordat de hanen tot ca. 14 weken gehouden worden, zullen de extra stookkosten van de eerste weken lager uitvallen t.o.v. twee keer een reguliere vleeskuiken ronde. Het is aan te raden om met een mondmasker te werken (aan het einde van de ronde), door de bewegelijkheid van de hanen is de stal een stuk stoffiger. Diezelfde bewegelijkheid zorgt er ook voor dat de hanen overal op gaan zitten, dit kan nadelige gevolgen hebben voor de voer- en drinklijnen. Daarom is het aan te raden zitstokken te plaatsen (6 cm/haan). Wanneer de voertonnen en hopperbakken niet (goed) zijn afgedekt is er een risico dat de hanen erin vast komen te zitten. De hanen zijn veel alerter dan reguliere vleeskuikens, dit geeft een grote kans op stress, ophoping en verdrukking. Dit risico kan zo klein mogelijk gehouden worden door de controle rondes altijd rustig uit te voeren, goed door de hoeken te lopen en altijd de rondes helemaal af te maken.

Het ziet er naar uit dat de verplichting tot het afmesten van leghanen niet alleen in Duitsland en Frankrijk zal gaan gelden maar op termijn ook in andere westerse landen waar dierenwelzijn een belangrijk onderwerp is. De uitdaging die daarop volgt is de afzet, hiervoor zullen nieuwe concepten dienen te worden bedacht, waarbij het afmesten van deze hanen ook financieel aantrekkelijk(er) wordt.  

SFR wil nu kennis opdoen met het opzetten van leghanen en daarmee inzicht krijgen in de best mogelijke omstandigheden en voerstrategie zodat we in de nabije toekomst klanten kunnen voorzien van een onafhankelijk en gedegen advies.

Meer SFR nieuws