Energiewaarderingssysteem

De energiewaardes voor de verschillende diercategorieën zijn gebaseerd op energiesystemen die door SFR zijn ontwikkeld en indien nodig worden bijgesteld. Het unieke van deze voederwaardetabel is dat een grondstof voor de verschillende diercategorieën hun eigen energiewaarden hebben. Door de energiewaarden zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van het dier, kan er zo efficiënt mogelijk gevoerd worden. Waardoor de milieubelasting zo klein mogelijk blijft. De energiesystemen zijn per diersoort gebaseerd op:

  • Pluimvee: metaboliseerbare energiesysteem met verschillende verteringscoëfficiënten voor vleeskuikens, leghennen en kalkoenen.
  • Varkens: netto-energiesysteem; verschillende formules en verteringscoëfficiënten voor biggen, vleesvarkens, dragende en lacterende zeugen.
  • Rundvee: netto-energiesysteem (E-Dairy) dat de voorzieningsgraad van glycogene, lipogene en aminogene nutriënten berekent. Hierbij wordt rekening gehouden met pensfermentatie, darmvertering en absorptie.

Kenmerken voor de grondstoffenmatrix van SFR is dat de waarden zijn bepaald onder praktijkomstandigheden met hoogproductieve dieren in alle verschillende levensfases. Jaarlijks wordt in het onderzoek de voederwaarde van een groot aantal grondstoffen geëvalueerd, waardoor een goed inzicht in de onderlinge ranking wordt verkregen en de matrix altijd voorzien is van de laatste wetenschappelijke informatie.